Een van de belangrijkste veranderingen in de DSM-5 betreft de autismespectrumstoornis. De herziening maakt een nauwkeuriger classificatie mogelijk, waardoor u een passender behandelplan kunt opstellen.

Eén overkoepelende stoornis
In de DSM-IV waren er voor mensen met aan autisme gerelateerde stoornissen, vier aparte classificaties beschikbaar. In de DSM-5 is er één overkoepelende stoornis, autismespectrumstoornis, waarbij de symptomen van patiënten zijn verdeeld over een continuüm. Als clinicus kunt u hierdoor beter rekening houden met individuele verschillen.

Prevalentie aan autisme gerelateerde stoornissen blijft gelijk
Uit verschillende field trials en een grootschalig Amerikaans onderzoek komt naar voren dat 91% van de kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis (volgens de DSM-IV) voldoen aan de DSM-5-criteria. Naar verwachting blijft de prevalentie van de stoornis dus grotendeels gelijk.

 

Lees het volledige whitepaper Autismespectrumstoornis >>