Reserveer alvast jouw exemplaar van de DSM-5-TR

De DSM-5-TR is nu al te reserveren in de webshop van Boom Psychologie & Psychiatrie. Tegelijk met de Nederlandse vertaling van het handboek verschijnt ook een nieuw Beknopt overzicht, beide in twee mooi vormgegeven varianten. Daarnaast wordt de DSM-5 Online geüpdatet met de meest actuele informatie, zodat je die altijd en overal kunt raadplegen.

 

Belangrijkste wijzigingen

  • De teksten van meer dan zeventig stoornissen worden aangescherpt en geactualiseerd.
  • De persisterende-rouwstoornis is toegevoegd.
  • Alle online updates van de DSM-5 worden meegenomen.
  • In de volgende secties wordt veel aangepast: prevalentie, risico- en prognostische factoren, cultuurgebonden factoren, issues rondom sekse en gender, suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag, en comorbiditeit.
  • Er komen onder andere nieuwe codes voor het rapporteren van suïcidaal gedrag en niet-suïcidaal zelfbeschadigend gedrag.
  • De ICD-9-CM-codes worden vervangen door ICD-10-codes.

 

Heb je al een abonnement op DSM-5 Online?

In dat geval hoef je niets te veranderen. De inhoud van de DSM-5-TR vind je vanaf november vanzelf terug op DSM-5 Online.