Tegelijk met het Handboek verschijnt het nieuwe Beknopt overzicht, beide in twee mooie uitgaven. Ook de DSM-5 Online krijgt een update, zodat je altijd online toegang hebt tot de meest recente informatie.

 

Belangrijkste wijzigingen

  • De teksten van meer dan zeventig stoornissen worden aangescherpt en geactualiseerd.
  • Er komt een nieuwe diagnose: de persisterende rouwstoornis.
  • Alle online updates van de DSM-5 worden meegenomen.
  • In de volgende secties wordt veel aangepast: prevalentie, risico- en prognostische factoren, cultuurgebonden factoren, issues rondom sekse en gender, suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag, en comorbiditeit.
  • Er komen onder andere nieuwe codes voor het rapporteren van suïcidaal gedrag en niet-suïcidaal zelfbeschadigend gedrag.
  • De ICD-9-CM-codes worden vervangen voor ICD-10-codes

 

Heb je al een abonnement op DSM-5 Online?

In dat geval hoef je niets te veranderen. De inhoud van de DSM-5-TR vind je dit najaar vanzelf terug op DSM-5 Online.