Wat is het Cultural Formulation Interview?

Het Cultural Formulation Interview bestaat uit zestien vragen die een clinicus kan gebruiken om tijdens een intake in de ggz informatie te krijgen over de manier waarop cultuur doorwerkt op essentiële aspecten van het klinische beeld dat een betrokkene presenteert en op de hulpverlening aan hem of haar.

 

Onderwerpen van de modules

De eerste acht aanvullende modules gaan dieper in op de domeinen van het CFI basisinterview. Deze modules gaan onder meer over stressoren en steunbronnen, spiritualiteit, geloof en morele tradities en culturele identiteit. 

 

Daarnaast zijn er drie modules die zich richten op patiëntengroepen met bijzondere zorgbehoeften: schoolgaande kinderen en adolescenten, ouderen, en migranten en vluchtelingen.

 

De laatste module onderzoekt de ervaringen en opvattingen van personen die mantelzorg verlenen en is bedoeld om de aard en culturele context van de mantelzorg te verhelderen, alsook hoe dit van invloed is op de sociale steun in de directe omgeving van de patiënt.

 

Gebruik van de modules

Behandelaars kunnen deze aanvullende modules op twee manieren gebruiken:

  • Om aanvullende informatie in te winnen over de patiënt, naast het CFI basisinterview.
  • Als los instrument, voor een diepgaande culturele beoordeling. 

 

De modules kunnen ook los worden gebruikt, afhankelijk van de problemen waar de patiënt mee kampt. 

 


  

Download het CFI en de aanvullende modules >>