De DSM is het meest gebruikte handboek voor de classificatie van psychische stoornissen, met de DSM-5 als nieuwste editie. Voor mensen die opgeleid worden of werken binnen de geestelijke gezondheidszorg is het van belang vertrouwd te raken met de stoorniscategorieën en classificaties uit de DSM-5.

 

De DSM-5®: Studiegids helpt je om de — vooral stoornisgerichte — theorie uit de DSM-5 in te zetten in de praktijk. Hoe vertaal je de classificatiecriteria naar de beleving van de individuele patiënt met al zijn bijzonderheden? Aan de hand van casuïstiek en toetsing van de DSM-5 krijg je het diagnostisch proces onder de knie. 

 

Met casussen en vragen de diepte in
In het eerste deel worden de basisprincipes van diagnosticeren behandeld en wordt de DSM-5 in context geplaatst. In deel II volgt per domein een heldere uitleg over de stoorniscategorie, waarna je diagnostisch de diepte in gaat. Dit doe je onder meer aan de hand van casussen die inzicht geven in ziektepatronen, waarbij zowel verwachte als soms onverwachte elementen een rol spelen, en die laten zien hoe leeftijd, geslacht en verschillende culturele factoren van invloed zijn op specifieke gevallen. Verder bevat elk hoofdstuk tips voor een betere onderbouwing van de classificatie, informatie over differentiële diagnostiek en vragen en antwoorden.

Het laatste deel (Test jezelf) bevat meer dan honderd vragen, vaak aan de hand van korte casussen, die een breed scala aan classificaties en patiëntomstandigheden bestrijken.

 

Voor wie?
De DSM-5: Studiegids is bedoeld voor studenten van de opleidingen tot arts, psycholoog, verpleegkundige, maatschappelijk werker, GZ-psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog en psychiater. Het boek helpt om de classificatiecriteria, en toepassing ervan, beter te begrijpen. Daarnaast biedt het ook ervaren clinici de mogelijkheid om zich verder te bekwamen in het toekennen van classificaties volgens de DSM-5-systematiek.