Het besluit van de minister betekent dat zorgverleners vanaf 1 januari 2017 de DSM-5 als uitgangspunt moeten gebruiken bij de beoordeling of er sprake is van een psychische stoornis.
 Lees hier de brief van minister Schippers aan de kamer >>

 Over de DSM-5
De DSM-5 is een publicatie van de American Psychiatric Association (APA). De Engelstalige editie verscheen in mei 2013. De Nederlandse vertaling van het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen en het Beknopt overzicht van de criteria voor de DSM-5 verscheen in 2014.