Lessen van de DSM-IV
De vertaling van het volledige Handboek van de DSM-5 is een primeur: niet eerder werd een DSM-Handboek in het Nederlands vertaald. Jan Swinkels noemt het feit dat het DSM-IV-Handboek destijds niet is vertaald, een grote vergissing. Doordat velen zich de inhoud van het (Engelstalige) handboek onvoldoende eigen maakten, en door het gebruik van de DSM voor DBC's, werden classificaties steeds meer gezien als 'diagnoses'. Dit leidde tot verwarring en kritiek.

Diagnostiek versus classificatie
'Het DSM-5-Handboek schept duidelijkheid', aldus Swinkels in het artikel. 'Het biedt alle informatie om het DSM-systeem juist toe te passen, en onderkent het verschil tussen diagnosticeren en classificeren.' Swinkels maakt in het artikel duidelijk wat dit verschil inhoudt en hoe het DSM-classificatiesysteem hierin past. Samenvattend besluit hij: 'Het moge duidelijk zijn dat alleen het aanschaffen van het Beknopt overzicht van de criteria van de DSM-5® zonde is. De aanschaf van het DSM-5-Handboek is een conditio sine qua non om goed te kunnen classificeren. Het boek is gezien zijn inhoud zijn prijs dubbel en dwars waard.'

 


 

Download het whitepaper 'DSM-5: Voor goed gebruik van de Beknopte editie is het Handboek onmisbaar' >>