Vrijdag 20 juni 2014 werd tijdens een congres van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en Uitgeverij Boom het Beknopt overzicht van de criteria van de DSM-5® gepresenteerd.

 

Symposium rondom DSM-5

Circa 300 deelnemers bezochten die middag het DSM-5 symposium in Media Plaza in Utrecht. NIP-voorzitter Elly Plooij ontving het eerste exemplaar van de beknoptie editie van prof. dr. Michiel Hengeveld, supervisor van de Nederlandse vertaling.

 

Verschillen tussen de DSM-IV en de DSM-5

Vervolgens waren er lezingen van verschillende sprekers:

  • 'DSM-5: Wat is nieuw? De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de DSM-IV'  - Prof. dr. Hengeveld,
  • 'Veranderingen in de classificatie van ASS in DSM-5: Wat gaat de psycholoog in de praktijk hiervan merken?' - Annelies Spek, klinisch psycholoog en hoofd van het autisme kenniscentrum van Bosman GGZ,
  • 'Het verdwijnen van de hypochondrie en andere begrijpelijke en onbegrijpelijke verschillen tussen de DSM-IV en DSM-5: De classificatie van somatoforme en somatische symptoomstoornissen in DSM-5 – gevolgen voor de praktijk'  - Prof. dr. Sako Visser, hoogleraar gezondheidszorgpsychologie bij de Universiteit van Amsterdam en hoofd somatoforme stoornissen bij Pro Persona GGZ.

 

 


De presentaties zijn binnenkort te bekijken op de website van het NIP >>


 

Het symposium werd afgesloten met een kort debat. De deelnemers in de zaal konden hun mening laten horen en vragen stellen aan het panel bestaande uit Hengeveld, Spek en Visser.Na afloop kregen de bezoeker een exemplaar van het Beknopt overzicht van de criteria van de DSM-5® .

 Uitgeverij Boom was aanwezig met een stand met verschillende boeken, testen en protocollen.

 

Beknopte editie van het handboek DSM-5

Het beknopt overzicht bevat de DSM-5-classificaties (de lijst met stoornissen, subtypen, specificaties en classificatiecodes), de hoofdstukken over het gebruik van het handboek en de classificatiecriteria. U gebruikt dit kleinere naslagwerk in combinatie met het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5®), om de criteria bij een psychische stoornis snel en eenvoudig te kunnen raadplegen. U kunt het beknopt overzicht bestellen als paperback of in de handige bureau-editie (met ringband).

 


Lees meer en bestel het Beknopt overzicht van de criteria van de DSM-5® >>