Beknopte editie van het handboek DSM-5
Het beknopt overzicht bevat de DSM-5-classificaties (de lijst met stoornissen, subtypen, specificaties en classificatiecodes), de hoofdstukken over het gebruik van het handboek en de classificatiecriteria. U gebruikt dit kleinere naslagwerk in combinatie met het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5®), om de criteria bij een psychische stoornis snel en eenvoudig te kunnen raadplegen. U kunt het beknopt overzicht bestellen als paperback of in de handige bureau-editie (met ringband).

 

DSM-5: nieuwe editie van een standaardwerk

De DSM-5 is hét toonaangevende naslagwerk voor de geestelijke gezondheidszorg. Hierin worden psychische stoornissen gedefinieerd en geclassificeerd. De DSM-5 is een publicatie van de American Psychiatric Association (APA). De Engelstalige editie verscheen in mei 2013. 

 

De Nederlandse vertaling

In april is het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5) voor het eerst integraal in de Nederlandse vertaling verschenen. Binnenkort volgt de Nederlandse uitgave van het Beknopt overzicht van de criteria van de DSM-5®. De Nederlandse vertaling van de DSM-5 is ontstaan uit de samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en Uitgeverij Boom. Prof. dr. Michiel W. Hengeveld is supervisor van de vertaling. 

 


 

Lees meer en bestel >> 

 


 

Symposium over de DSM-5

Ter gelegenheid van het verschijnen van het Beknopt overzicht van de criteria van de DSM-5® organiseerden Uitgeverij Boom en het NIP op 20 juni een symposium over de DSM-5. 

Lees meer >>