In de DSM-5-TR wordt gebruik gemaakt van ICD-10-codes.