De wijzigingen in de classificatiecriteria en teksten van de DSM-5 worden in dit artikel beschreven in de volgorde waarin zij in de DSM-5 voorkomen. Deze korte toelichting biedt de lezer een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in iedere stoorniscategorie.